azco spol. s r.o.

Hlavná 929/6
924 01 Galanta

IČO: 51689545
IČ DPH: SK2120778517

KONTAKTY

E-mail: azco@azco.sk
Telefón (Bratislava): +421 940 226 517
Telefón (Prievidza): +421 905 797 765

ADRESA PREVÁDZKY

azco spol. s r.o.

J. M. Hurbana 29
971 01 Prievidza